Verandermanagement

Vakmanschap in organisatieverandering!

Verandermanagement

Expertise

Verandermanagement

Verandermanagement is co-creatie met betrokkenheid en draagvlak van medewerkers

De reden om te veranderen kan ontstaan vanuit een behoefte of een noodzaak. In beide gevallen is het goed om de verandering te managen als een continue proces. In de wereld van kwaliteitsmanagement wordt dit proces ook wel Management of Change (MoC) genoemd. Ook vanuit een kwaliteitsoogpunt is het belangrijk om op alle lagen van de organisatie het proces Management of Change goed in te richten, te beschrijven en te borgen.

Een verandering geef je vorm door co-creatie. Een gecombineerde vorm van bottom-up en top-down veranderen heeft de meeste kans van slagen. Medewerkers echt betrekken en een stem geven in de transitie zorgt voor betrokkenheid en draagvlak. Op deze manier werken het management en de medewerkers samen aan de betekenisgeving van de verandering. Het veranderverhaal is een uitkomst van de collectieve betekenisgeving welke gebruikt wordt om de stip op de horizon (visie en missie) te beschrijven en hoe daar te komen. In het veranderplan wordt het gat tussen de huidige en gewenste situatie beschreven. Hierin is het goed om minimaal de structuur, technologie, medewerkers en cultuur te beschrijven.

In de rol van organisatieadviseur heb ik ervaring in het begeleiden van verandering bij de overheid. Voorbeelden hiervan zijn het samenvoegen van teams en het professionaliseren van de afdelingen vastgoed en Geo. In de rol als als Lean Black Belt practitioner heb ik veel veranderingen begeleid op operationeel niveau.

Waarmee ik je van dienst kan zijn:
  • Interim verandermanager
  • Projectleider verandertraject
  • Leidinggeven aan verandering
  • Opstellen verander roadmap
  • Opstellen veranderplan
  • Fasering en planning verandertraject
  • Medewerkersbetrokkenheid vergroten
  • Weerstand wegnemen en draagvlak vergroten
  • Teamontwikkeling