Organisatieverandering

Vakmanschap in organisatieverandering!

Organisatieverandering

Expertise

Organisatieverandering

Organisaties in ontwikkeling als continue proces met betrokken medewerkers

Vandaag de dag zijn organisaties constant in ontwikkeling. Dit is ook noodzakelijk want stilstaan is achteruitgang. Het (door)ontwikkelen van een organisatie is een continue proces die alleen succesvol en toekomstbestendig kan zijn als medewerkers betrokken zijn en meedenken. In de praktijk zie je vaak dat het verandertraject als co-creatie mét medewerkers opgezet en uitgevoerd wordt.

Door het proces samen met de medewerkers te ontwerpen hoeft er niet gereorganiseerd te worden. Ik praat liever over doorontwikkelen of professionaliseren van de organisatie. Vanwege het transparante veranderproces van samen co-creëren is de ondernemingsraad beter aangehaakt. Medewerkers zijn betrokken en geven de verandering vorm samen met het management. Er zal minder weerstand zijn en meer draagvlak voor de organisatieverandering. Vanuit mijn ervaring als OR-lid weet ik hoe belangrijk het is om (cultuur) verandertrajecten open, eerlijk en transparant vorm te geven samen met de medewerkers.

In de rol van organisatieadviseur heb ik ervaring in het begeleiden van verandering bij de overheid. Voorbeelden hiervan zijn het samenvoegen van teams en het professionaliseren van de afdelingen vastgoed en Geo. Aan de andere kant heb ik in de rol als vice-voorzitter van de OR veel ervaring opgedaan in het lezen en adviseren over adviesaanvragen tijdens reorganisaties.

Waarmee ik je van dienst kan zijn:
  • Projectleider organisatieverandering
  • Uitvoeren quick scan haalbaarheid
  • Veranderplan opstellen
  • Leidinggeven aan organisatieverandering
  • Fasering en planning verandertraject
  • Medewerkersbetrokkenheid vergroten
  • Weerstand wegnemen en draagvlak vergroten
  • Teamontwikkeling