Procesoptimalisatie

Vakmanschap in organisatieverandering!

Procesoptimalisatie

Expertise

Procesoptimalisatie

De medewerkers als initiator van gestroomlijnde processen 

Het verbeteren en digitaliseren van processen komt in elke organisatie voor. Vaak worden deze werkzaamheden belegd bij procesadviseurs die expert zijn in het optimaliseren van processen. Soms ligt de opdracht om processen te verbeteren bij de medewerkers. In de praktijk zie je vaak dat het management de behoefte heeft om processen te verbeteren met als doel kosten te besparen en de klanttevredenheid te verhogen. Maar komt deze opdracht wel goed over naar de mensen die er wat mee moeten doen?

Vaak is er winst te behalen in processen met veel overdrachtsmomenten. Met winst wordt hier bedoelt het elimineren van verspillingen en inefficiëntie. Vooral in ketenprocessen is dit het geval. Meerdere teams of afdelingen leveren een deelproduct of dienst van het totaal. Het optimaliseren van (keten)processen kan daarom ook nooit plaatsvinden binnen een team of afdeling. Het is een gezamenlijke opdracht die in co-creatie vorm krijgt.

Naast het optimaliseren of digitaliseren van processen is het belangrijk om de rol van proceseigenaarschap goed in te regelen. Om het procesgericht werken te stimuleren is het proceseigenaarschap vaak belegd bij een coördinator, teamleider of afdelingsmanager. Door proceseigenaarschap op dit niveau te beleggen krijgt klantwaarde én de waardestroom de aandacht die het verdient en wordt er niet verzand in het steeds blussen van brandjes. Hiermee zorg je ervoor dat klantwaarde en de waardestroom los van hiërarchische verantwoordelijkheid van medewerkers komen te staan. De proceseigenaar bemoeit zich niet met de details van het werk. Een proceseigenaar richt zich op de mate waarin klantwaarde wordt gerealiseerd, het oplossen van knelpunten en het wegnemen van belemmeringen. De coördinator, leidinggevende of afdelingsmanager is een ondersteunende facilitator voor de medewerkers uit het proces.

In de rol van Lean Black Belt practitioner heb ik veel ervaring opgedaan in het geven van Lean trainingen, het optimaliseren van processen en het faciliteren van sessies.

Waar ik je mee van dienst kan zijn: 
 • Interim procesadviseur
 • Inbedden van proceseigenaarschap
 • Projectleider Lean trajecten
 • RASCI proces analyse
 • Verspillingen analyse
 • Facilitator probleemanalyse sessie
 • Facilitator Lean en procesoptimalisatie sessies
 • Facilitator Kaizen sessies
 • Beschrijven / modelleren van processen
 • Opstellen proceshandboek
 • Implementatiemanager